+40 720 481 847 office@scoalaanima.ro
Educatorul se adresează sufletului copilului, iar limbajul sufletului este iubirea

Școala privată Anima

Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate

Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

Introducere

Dorim să vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (‘GDPR’) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. În acest context, confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, și ne angajăm să vă protejăm și să vă garantăm drepturile care privesc confidențialitatea datelor personale.

Astfel, Școala Anima, unitate de învățământ privată, cu sediul în Sibiu, Str. Constituției, Nr. 2, reprezentată prin Hanea Ruxandra, în calitate de președinte, se aliniază prevederilor Regulamentului și vă informează cu privire la cum colectăm noi datele dvs. personale, ce categorii de informații prelucrăm, în ce scopuri le prelucrăm, cum le folosim, cum le păstrăm și cui le transmitem și de ce, precum și drepturile de care beneficiați și cum le puteți exercita.

În ce scopuri Școala Anima prelucrează date personale?

Unitatea de învățământ procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de admitere, înscrierea elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor, eliberarea de registre matricole și rapoarte de evaluare;

 • Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, cluburi, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare și acordarea accesului la rețeaua de internet și intranet ale școlii, precum și monitorizarea utilizării rețelelor școlii;

 • Asigurarea securității în cadrul școlii;

 • Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie;

 • Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, audituri și controale interne, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborarii cu alte școli, arhivarea, evaluarea calității serviciilor noastre;

 • Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare;

 • Soluționarea disputelor și a litigiilor.

Ce fel de date personale prelucrăm?

 • Informații și date de contact: numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail etc.;

 • Detaliile bancare;

 • Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;

 • Date referitoare la mediul educațional și performanța academică a elevilor: rezultate academice și rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul învățătorilor, etc.;

 • Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;

 • Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare, alte detalii de identificare online, etc.;

 • Fotografii și videoclipuri.

În general, datele personale deținute de Școala Anima sunt furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

Care este baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale?

Școala Anima este o unitate de învățământ privată și funcționează în baza Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

Școala colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului pe care ni l-ați dat, înainte de orice prelucrare a datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Vă rugăm să rețineți că pentru a beneficia de serviciile educaționale trebuie încheiat un contract de școlarizare. În acest sens există câteva categorii de date cu caracter personal necesare școlii pentru pașii inițiați de dumneavoastră pentru a intra în proces de admitere și pentru încheierea contractului de școlarizare.

Categoriile de date cu caracter personal sunt incluse în Formularul de înscriere. Necompletarea tuturor informațiilor marcate ca obligatorii în formular va duce la imposibilitatea școlii de a vă procesa cererea și de a încheia un contract cu dumneavoastră. 

Divulgarea datelor cu caracter personal

Școala Anima divulgă datele dumneavostră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare.

În ceea ce privește divulgarea datelor dumneavostră către terțe părți, în afara școlii, vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor are loc numai în cadrul activității zilnice a școlii.

Instruirea personalului

Personalul Școlii Anima este informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi instruiți asupra confidențialității acestora.

 

Sunt datele dvs. sigure la Școala Anima?

Computerele și alte terminale de acces la date cu caracter personal aflate în sediul Școlii Anima vor fi instalate în încăperi cu acces restricționat.

Nu vor exista terminalele de acces folosite în relația cu publicul, pe care să apar date cu caracter personal, iar computerele operatorului vor fi poziționate astfel încât să nu poată fi văzute de public.

Serverele care găzduiesc date cu caracter personal pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de acces, conform Hotărârii adunării generale a asociaților;

Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portabile HDD) care conțin date cu caracter personal, decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii școlii.

În cazul în care optați pentru comunicarea cu noi și transmiterea datelor dvs. personale prin mijloace de comunicare electronică (email) vă informăm că Școala Anima a luat toate măsurile necesare de precauție pentru a asigura securitatea corespondenței electronice, prin securizarea sistemelor proprii.

Transferuri către părți terțe

Școala Anima nu transferă datele cu caracter personal către alte părți terțe.

Stocarea datelor cu caracter personal

Școala Anima stochează toate datele dumneavostră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala, iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile.

Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă obligatorie.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale?

Școala Anima respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

 • Dreptul de a avea acces la datele personale, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de la școală dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de școala noastră și, dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare în ceea ce privește datele personale, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută de stocare;

 • Dreptul la rectificare, care vă permite să solicitați rectificarea de către Școala Anima a oricăror date personale incorecte pe care școala le poate deține, precum și de a vă completa datele personale incomplete;

 • Dreptul de ștergere înseamnă că, în situațiile reglementate în mod expres de lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Vă rugăm să țineți cont de faptul că legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal în situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs, și ați retras acest consimțământ;

 • Dreptul la portabilitatea datelor, care implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi accesat electronic și să transmiteți aceste date mai departe unui alt operator de date personale. Acest drept la portabilitatea datelor se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat și pentru care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dumneavoastră sau pentru respectarea contractului pe care l-ați încheiat cu Școala Anima;

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale de către Școala Anima, din motive legate de situația dvs. particulară. Acest drept se aplică situațiilor în care Școala Anima se bazează pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru procesarea datelor personale;

 • Dreptul de a depune o plângere reprezintă dreptul de a contesta modul în care Școala Anima efectuează prelucrarea datelor dvs. personale la autoritatea competentă pentru protecția datelor;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de procesare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să rețineți că procesarea va fi încheiată din momentul în care formulați cererea, fără a produce efecte asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

Toate aceste drepturi le puteți exercita prin depunerea unei cereri scrise în acest sens, la datele de contact menționate mai jos, iar noi vă vom răspunde în termen de 30 de zile calendaristice, sau, în cazul în care solicitarea necesită o analiză mai complexă, acest termen poate fi prelungit cu încă 60 de zile calendaristice, caz în care vă vom informa în mod corespunzător, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.

În cazul în care ne veți adresa solicitarea în format electronic, vă vom furniza informațiile tot în format electronic, dacă acest lucru este posibil, sau într-un alt format solicitat de dvs.

Școala Anima poate solicita informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea, înainte de a putea permite accesul la datele dvs. cu caracter personal sau de a acționa în legătură cu exercitarea drepturilor menționate anterior.

În cazul în care aveți convingerea că datele dvs. personale sunt prelucrate incorect și nu respectă cerințele legale, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web: http://www.dataprotection.ro/

Date de contact

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă: Sibiu, str. Constituției, nr. 2 sau la adresa de email: office@scoalaalanima.ro

În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor, va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul școlii și vom transmite o informare în acest sens.

Școala privată Anima Sibiu
© 2020 - 2023 Toate drepturile rezervate.
Politica de confidențialitate